De Muziekwedstrijd Breughel is een nationale muziekwedstrijd voor jonge talenten van minder dan 23 jaar.

Ontstaan uit de Prijs Rotary Breughel die opgericht werd in 2003, heeft hij een steeds groter wordend succes gekend om uit te groeien tot een wedstrijd die beantwoordt aan de verwachtingen van beroepsmusici uit het onderwijs van klassieke muziek en van jonge musici die aan dergelijk hoogstaand evenement wensen deel te nemen.

Een steeds groter wordend aantal personen kijkt er dan ook vol verwachting naar uit.

Dit hoogstaand niveau maakt van deze wedstrijd een prestigieus evenement dat unaniem geapprecieerd wordt binnen de wereld van de klassieke muziek waaronder de Muziekacademies, privé-professoren, de studenten die aan de Koninklijke Muziekkapel Koningin Elisabeth studeren evenals in een voorbereidende cyclus van een Koninklijk Muziek Conservatorium of hoger muziekonderwijs volgen in België, afdeling jonge talenten maar ook de Juryleden waaronder professoren van de Koninklijke Conservatoria en Laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd. Hierbij mogen we zeker de talrijke melomanen niet vergeten.

Deze jaarlijkse wedstrijd alterneert een wedstrijd voor snaarinstrumenten (viool, altviool, celo en contrabas) en een wedstrijd voor piano.

De organisatie wordt verzekerd door de Asbl Concours de Musique Breughel, onder de auspiciën van de Commissie Muziek van Rotary Club de Bruxelles.

Deze commissie groepeert verschillende Rotary Clubs uit het Brusselse en legt zich toe op klassieke muziek en de steun aan jonge talentvolle musici.

Op cultureel vlak , beschouwd als één van de mooiste rotarische acties van het District 2170 van Rotary International, is het de wil van de Muziekwedstrijd Breughel om aan de verwachtingen van een wedstrijd van hoogstaand niveau te blijven voldoen , zijn voortbestaan te waarborgen en zijn prestigieus karakter te vrijwaren.

Dit zal ook mogelijk zijn dank zij de steun van alle rotariërs, de verschillende Rotary Clubs van Rotary International, de sponsors, de medewerking van beroepsmusici uit het onderwijs van klassieke muziek zonder hierbij de belangrijke rol van de ouders uit het oog te verliezen.

De aandacht dient gevestigd te worden op het feit dat eventuele winsten die de organisatie van de wedstrijd met zich mede zouden brengen, bestemd zijn om jonge talentvolle musici te helpen en te ondersteunen in hun verdere muziekale studies.

Asbl Concours de Musique Breughel

Muziekwedstrijd Breughel 2023

Vrijdag 20 janvier 2023:

Uiterste datum van inschrijvingen

Zaterdag 11 en zondag 12 februari 2023:

Eliminatieproef

Aula TOOTS, 125 Ed Stuckensstraat te 1140 Evere

Zondag 19 maart 2023:

15u00 Finale

Studio 4 te Flagey, Heilig Kruisplein – 1050 Elsene